"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.7.2020 - 31.12.2020"

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.7.2020 - 31.12.2020"
με επισυναπτόμενα τα δύο αρχεία excell
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ - 1.7.2020 έως 31.12.2020
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ _ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ - 1.7.2020 έως 31.12.2020