ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ECOTROPHELIA 2020