Ανάρτηση πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων για την πρόσκληση έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Π.Δ. 407/80), με αρ. πρωτ. 1566/20/ΓΠ/24.01.2020