Φοιτητική Μέριμνα - Επικοινωνία

 

ΒΟΛΟΣ

 • Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 38 221 Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος)

Τηλ: 24210 74569, 74593, 74621, 74643. Fax: 24210 74561 / e-mail: merimna [at] uth.gr (merimna[at]uth[dot]gr)

 

ΛΑΡΙΣΑ

 • Τμήμα Ιατρικής

Νέο Κτήριο Ιατρικής, Βιόπολις, Τ.Κ. 41 500 Λάρισα

Τηλ: 2410 685594. Fax: 2410 685546 / e-mail: dbetsis [at] uth.gr (dbetsis[at]uth[dot]gr)

 • Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Βιόπολις, Τ.Κ. 41 500 Λάρισα

Τηλ: 2410 565273. Fax: 2410 565290 / e-mail: vpapadop [at] bio.uth.gr (vpapadop[at]bio[dot]uth[dot]gr)

 • Αυτοτελές Τμήμα Σίτισης & Στέγασης (πρώην ΤΕΙ)

Γαιόπολις, Περιφερειακή οδός Λαρίσης-Τρικάλων, Τ.Κ. 41 500, Λάρισα

Τηλ: 2410 684393, 684431, 684572, 684407 / e-mail: sitisi-stegasi-lar [at] uth.gr (sitisi-stegasi-lar[at]uth[dot]gr)

 

ΤΡΙΚΑΛΑ

 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Καρυές Τ.Κ. 42 100, Τρίκαλα

Τηλ: 24310 47021. Fax: 24310 47042 / e-mail: niktzalas [at] pe.uth.gr (niktzalas[at]pe[dot]uth[dot]gr)

 • Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφολογίας

Αργοναυτών 1Γ’, ΤΚ 42132, Τρίκαλα

Τηλ: 24310 23602, 47101, 47104 / e-mail: g-dnd [at] uth.gr (g-dnd[at]uth[dot]gr)

 • ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών Τ. Ε.

Αργοναυτών 1Γ’, ΤΚ 42132, Τρίκαλα

Τηλ: 24310 23602, 47101, 47104 / e-mail: ps-civil-trikala [at] uth.gr (ps-civil-trikala[at]uth[dot]gr)

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 • Τμήμα Κτηνιατρικής

Τρικάλων 224, Τ.Κ 43 100, Καρδίτσα

Τηλ: 24410 66042, 66021

 e-mail: elevasilaki [at] uth.gr (elevasilaki[at]uth[dot]gr) (ΣΙΤΙΣΗ), evoulgari [at] uth.gr (evoulgari[at]uth[dot]gr) (ΣΤΕΓΑΣΗ)

 • Γραφείο Στέγασης & Σίτισης (πρώην ΤΕΙ)

Φοιτητική Εστία, Τέρμα Μαυρομιχάλη, Τ.Κ. 43 100

Τηλ: 24410 72042 / e-mail: olgatzouvara [at] uth.gr (olgatzouvara[at]uth[dot]gr)

 

ΛΑΜΙΑ

 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας, Τ.Κ. 35 100, Λαμία

Τηλ: 22310 60193, 60191 / e-mail: g-cs [at] uth.gr (g-cs[at]uth[dot]gr) , athankaranik [at] uth.gr (athankaranik[at]uth[dot]gr) , patrikou [at] uth.gr (patrikou[at]uth[dot]gr)

 • Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 35 100, Γαλανέϊκα Λαμία

Τηλ: 22310 66901. Fax: 22310 66939 / e-mail: akokkinos [at] uth.gr (akokkinos[at]uth[dot]gr)

 • Τμήμα Υποστήριξης Σπουδών, Φοιτητικής Μέριμνας & Μορφωτικών Ανταλλαγών (πρώην ΤΕΙ)

3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας, Τ.Κ. 35 100, Λαμία

Tηλ: 22310 60141, 60215. Fax: 22310 33945 / e-mail: merimnalam [at] uth.gr (merimnalam[at]uth[dot]gr)