Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας(Λάρισα)

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας
Ζωή Βαϊούλη 2410 684301
Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών
Πουρνάρας Βασίλειος 2410 684254
Ζωή Βαϊούλη 2410 684301

 

Διεύθυνση
Γαιόπολις - Π.Ο. Λάρισας - Τρικάλων 41500 - Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 684301
Φαξ
2410 613249
Email
ps-engin@uth.gr