Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας(Λάρισα)

Fotografia Programma Spoudvn Mhxanologvn Mhxanikvn T.E.

Προϊστάμενος Γραμματείας

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών
Πουρνάρας Βασίλειος 2410 684254
 

 

Διεύθυνση
Γαιόπολις - Π.Ο. Λάρισας - Τρικάλων 41500 - Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 684301
Φαξ
2410 613249
Email
ps-engin@uth.gr