Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας(Λάρισα)

Fotografia Programma Spoudvn Mhxanologvn Mhxanikvn T.E.

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας
Ζωή Βαϊούλη 2410 684301
Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών
Πουρνάρας Βασίλειος 2410 684254
Ζωή Βαϊούλη 2410 684301

 

Διεύθυνση
Γαιόπολις - Π.Ο. Λάρισας - Τρικάλων 41500 - Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 684301
Φαξ
2410 613249
Email
ps-engin@uth.gr