Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας(Λάρισα)

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας
Δήμητρα Μπισίλκα 2410 684577
Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών
Πουρνάρας Βασίλειος 2410 684254
Μπουλαμάτση Κωνσταντίνα 2410 684571

Διεύθυνση
Γαιόπολις - Π.Ο. Λάρισας - Τρικάλων 41500 - Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 684254
Φαξ
2410 613249
Email
ps-engin@uth.gr