Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)