Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)