Πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)

Fotografia Programma Spoudvn Hlektrologvn Mhxanikvn T.E.

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας

Δήμητρα Μπισίλκα 2410 684577

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών

Πουρνάρας Βασίλειος 2410 684254

Μπουλαμάτση Κωνσταντίνα 2410 684571

Διεύθυνση
Γαιόπολις - Π.Ο. Λάρισας - Τρικάλων 41500 - Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 684254
Φαξ
2410 613249
Email
ps-electr@uth.gr