Τμήμα Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φροντίδα των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας και έχει στόχο την πρόληψη, την προαγωγή και την αποκατάσταση όλων των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της υγείας ενός ατόμου. Αποστολή του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους φοιτητές του, προκειμένου να ασκήσουν την επιστήμη της Νοσηλευτικής. Οι απόφοιτοι του τμήματος φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή και έχουν δικαίωμα απασχόλησης στην Πρωτοβάθμια, ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, ως στελέχη νοσηλευτικών µονάδων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων οι απόφοιτοι μπορούν να  εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι Νοσηλευτές γενικής φροντίδας, να συμμετέχουν στη διεξαγωγή ερευνητικών  μελετών, να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, κα..  
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής κατανέμεται σε 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει  υποχρεωτικά και κατ’νεπιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Μέρος του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακές, φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις που συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία κάποιων από τα υποχρεωτικά μαθήματα. Στους στόχους του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνεται η παροχή γνώσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη βάση ενδείξεων παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, το συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων, την εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών τους σε ζητήματα υγείας, την ερευνητική και θεωρητική διδασκαλία της νοσηλευτικής επιστήμης, τη διοίκηση και οργάνωση νοσηλευτικών μονάδων και την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. 
Το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στεγάζεται στο Νέο Κτίριο της Σχολής Επιστημών Υγείας στο χώρο της Γαιώπολις (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. 

 

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας–Τρικάλων, Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684252
Email
g-nurs [at] uth [dot] gr

Προσωρινή Συνέλευση:

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
Γιανούκας Αθανάσιος (Αν. Πρόεδρος)
Χατζόγλου Χρυσή
Ζακυνθηνός Επαμεινώνδας
Αρναούτογλου Ελένη

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Νοσηλευτικής, Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2410 684251-253

Ηλεκτρονική επικοινωνία: g-nurs [at] uth [dot] gr

Ημέρες τηλεφωνικής επικοινωνίας Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 11:30 έως 13:00.

Ημέρες εξυπηρέτησης από τη Γραμματεία με φυσική παρουσία (υποχρεωτικά με χρήση μάσκας) για θέματα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, είναι η Τρίτη και η Πέμπτη και ώρες 11:00 έως 13:00.

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας

Δήμητρα Μάνου

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 2410 684253

e-mail: g-nurs [at] uth [dot] gr

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών

Άννα Μουσκεμένου

Τηλέφωνο: +30 2410 684251

e-mail: g-nurs [at] uth [dot] gr

Επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του Τμήματος:

α) Χρυσή Χατζόγλου, Καθηγήτρια  πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Π.Θ. μέλος της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

β) Φωτεινή Μάλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, ως μέλος της Επιτροπής,

γ) Δημήτριος Παπαγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής, ως μέλος της Επιτροπής.

 

Αναμένεται ο διορισμός νέων μελών Δ.Ε.Π. και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από τα Γενικά Τμήματα Λάρισας και Λαμίας.  

Γραμματέας:  Μάνου Δήμητρα, τηλ. 2410 684253 e-mail: g-nurs [at] uth [dot] gr 

Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών 

Καραγκόγκος Φώτιος  (Ακαδημαϊκά-Διοικητικά Π.Σ. Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), τηλ. 2410 684252-454 e-mail: ps-nurse [at] uth [dot] gr, ps-medlab [at] uth [dot] gr

Μουσκεμένου Άννα  (Φοιτητικά  Τμήματος και Π. Σ. Νοσηλευτικής πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), τηλ. 2410 684251 e-mail: anna [at] teilar [dot] gr 

Έξαρχος Δημήτριος  (Φοιτητικά Τμήματος και Π. Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), τηλ. 2410 684456 e-mail: dexarhos [at] uth [dot] gr