Τμήμα Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φροντίδα των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας και έχει στόχο την πρόληψη, την προαγωγή και την αποκατάσταση όλων των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της υγείας ενός ατόμου. Αποστολή του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους φοιτητές του, προκειμένου να ασκήσουν την επιστήμη της Νοσηλευτικής. Οι απόφοιτοι του τμήματος φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή και έχουν δικαίωμα απασχόλησης στην Πρωτοβάθμια, ∆ευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, ως στελέχη νοσηλευτικών µονάδων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων οι απόφοιτοι μπορούν να  εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι Νοσηλευτές γενικής φροντίδας, να συμμετέχουν στη διεξαγωγή ερευνητικών  μελετών, να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, κα..  

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής κατανέμεται σε 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει  υποχρεωτικά και κατ’νεπιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Μέρος του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακές, φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις που συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία κάποιων από τα υποχρεωτικά μαθήματα. Στους στόχους του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνεται η παροχή γνώσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη βάση ενδείξεων παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, το συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων, την εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών τους σε ζητήματα υγείας, την ερευνητική και θεωρητική διδασκαλία της νοσηλευτικής επιστήμης, τη διοίκηση και οργάνωση νοσηλευτικών μονάδων και την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. 

Το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στεγάζεται στο Νέο Κτίριο της Σχολής Επιστημών Υγείας στο χώρο της Γαιώπολις (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας). Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.  

Διεύθυνση
Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λάρισας–Τρικάλων, Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 684252
Email
g-nurs [at] uth [dot] gr