Τμήμα Ιατρικής

Κτήριο Τμήματος Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. Αποτελεί το πρώτο Τμήμα στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι αυτόνομο από το 1995 και λειτουργεί στη Λάρισα. Στο Τμήμα Ιατρικής λειτουργεί Προπτυχιακός & Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών (με 14 Μεταπτυχιακά Προγράμματα και εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής). Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος της Ιατρικής, που περιλαμβάνουν εργαστήρια προκλινικών μαθημάτων, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο και διοικητικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο νέο κτίριο του Τμήματος στη περιοχή Βιόπολις, δίπλα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστη λειτουργική μονάδα του Ιατρικού Τμήματος και στο οποίο τα μέλη ΔΕΠ παρέχουν κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο ενώ διευθύνουν τις Κλινικές και τα Εργαστήρια του Ιατρικού Τμήματος του ΠΘ που είναι εγκατεστημένα εκεί. Εργαστήρια και γραφεία υπάρχουν επίσης και στο κτίριο της ανακαινισμένης πρώην Κλινικής Κατσίγρα, στην πλατεία Ταχυδρομείου.

Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500 Λάρισα
Τηλέφωνο
+30 2410 685701
Φαξ
+30 2410 685546-7
Email
g-med [at] med [dot] uth [dot] gr