Γενικό Τμήμα Λαμίας

Το Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λαμία ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄) και καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Στο Γενικό Τμήμα Λαμίας έχουν επίσης ενταχθεί τα Π.Μ.Σ. τα οποία παρέχονταν από τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και τα οποία έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εισάγονται σε αυτά φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τηλέφωνο
22310 60103
Email
g-genlam@uth.gr

Πρόεδρος:

Πέτρος Λάμψας

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Σταύρος Καρκάνης

Γραμματέας:

Γαλάνη Ιουλία
e-mail: g-genlam [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 22310 60103

Γραμματέας:

Γαλάνη Ιουλία
e-mail: g-genlam [at] uth [dot] gr
Τηλέφωνο: 22310 60103

Μπάφα Γεωργία