Γραφείο Αρωγής για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Γραφείο Αρωγής-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020
Γραφείο Αρωγής-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαδικασίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, τίθεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 24/8/2020 έως 30/9/2020 Γραφείο Αρωγής μέσω τηλεφώνου. Θα είναι διαθέσιμα τα εξής τηλέφωνα:

Α.
Για όλους, στο διάστημα Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-20:00 και Σάββατο 9:00-15:00

   Για θέματα σύνδεσης στην Πλατφόρμα MS-TEAMS: 2421074200 (εσωτερικό 4200)

   Για θέματα σύνδεσης στην Πλατφόρμα eclass:  2421074201 (εσωτερικό 4201) (από 1/9/2020)

Β.
Μόνο για Διδάσκοντες για θέματα που αφορούν την οργάνωση της εξέτασης με MS-TEAMS ή eclass

   Στο διάστημα  Δευτέρα – Παρασκευή 15:30-20:00  και Σάββατο 9:00-15:00 : 2421074202 (εσωτερικό 4202)

   Στο διάστημα Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-15:30 : Επικοινωνία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματός. Στοιχεία επικοινωνίας στο σύνδεσμο https://it.uth.gr/services/tilediaskepsi

Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση, όλα τα παραπάνω τηλέφωνα να χρησιμοποιούνται για επείγουσες περιπτώσεις. Αν το θέμα δεν είναι επείγον να στέλνετε email στο  teledu [at] uth [dot] gr.
Συστήνεται σε περίπτωση που δεν απαντήθηκε η κλήση μετά από 5 χτύπους να καλείτε μετά από λίγο.

 

Εκ της Δ/νσεως Μηχανοργάνωσης