ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΥΘΝΟΥ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων, φωτογράφιση ανασκαφής και αρχαιολογικών ευρημάτων ανασκαφής, αποτύπωση μνημείων και ψηφιακής επεξεργασίας απο την πανεπιστημιακή ανασκαφή του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ του ΠΘ στην Κύθνο.