ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2002-2022) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΓΙΥΠ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2002-2022) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΓΙΥΠ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2002-2022) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΓΙΥΠ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΤΓΙΥΠ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας (2002-2022) διοργάνωσε μία σειρά εκδηλώσεων από το Σάββατο 15 έως τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022. Στις εκδηλώσεις συγκεντρώθηκαν πλήθος κόσμου από διάφορα μέρη της Ελλάδας, απόφοιτοι από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, φοιτητές και απόφοιτοι των τελευταίων ετών, καθηγητές παλιοί και τωρινοί καθώς και φίλοι του ΤΓΙΥΠ. Η κύρια εκδήλωση περιελάβανε την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ενημερωτικού περιπτέρου στην πλατεία Γερμανικών (Πρόνοια) της Ν. Ιωνίας. Στον εκθεσιακό χώρο του ΤΓΙΥΠ παρουσιάστηκαν με επιτυχία, δραστηριότητες από τα Εργαστήρια και τις Ερευνητικές ομάδες του τμήματος. Ο εκθεσιακός χώρος φιλοξένησε ζωντανές επιδείξεις πειραμάτων, τεχνολογικών - ψηφιακών εφαρμογών και βίντεο με προβολή καινοτόμων επιτευγμάτων των ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σήμερα τo ΤΓΙΥΠ διαθέτει 5 θεσμοθετημένα εργαστήρια: 1)Υδροβιολογίας – Ιχθυολογίας, 2)Θαλάσσιας Βιολογίας, 3)Υδατοκαλλιεργειών, 4)Εμπορίας & Τεχνολογίας Αλιευτικών Προϊόντων και Τροφίμων, 5)Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων.

Στο Τμήμα λειτουργούν 6 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 1) Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 2)Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια, 3)Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον (Διατμηματικό), 4)Host-Microbe Interactions (Διατμηματικό, αγγλόφωνο), 5)Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (διατμηματικό) και 6)Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων (διατμηματικό)