Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του Πρύτανη