Ηλεκτρονική Γραμματεία

Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μπορείτε απομακρυσμένα να κάνετε δήλωση μαθημάτων, να δείτε τις βαθμολογίες σας κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή εκτός δικτύου ΠΘ θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN (οδηγίες Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)).

Μετάβαση/Είσοδος στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Η είσοδος χρήστη στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Επιπλέον, με την είσοδό σας στη Ηλεκτρονική Γραμματεία, στην ενότητα "Στοιχεία Φοιτητή" στην καρτέλα "Στοιχεία Φοίτησης" μπορείτε να ενημερωθείτε για τον "Αριθμό Γενικού Μητρώου" (ΑΓΜ) που έχετε λάβει από το ΠΘ.

Κατηγορία Συχνής Ερώτησης