Υπότροφος Greek Diaspora στο Τμήμα Γεωπονίας Φ.Π. & Α.Π.

Υπότροφος Greek Diaspora στο Τμήμα Γεωπονίας Φ.Π. & Α.Π.
Υπότροφος Greek Diaspora στο Τμήμα Γεωπονίας Φ.Π. & Α.Π.

Το τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος έχει πετύχει τη χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος Greek Diaspora Alumni fellowship στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Πλιακώνη του Kansas State University, Η.Π.Α..

Η υπότροφος κατά τη διάρκεια της υποτροφίας της πρόκειται να αναπτύξει μεθοδολογία για την ανάλυση των επιμέρους φαινολικών συστατικών νωπών φρούτων και λαχανικών και των προϊόντων τους και για την ανάλυση των συστατικών της κάνναβης (Cannabis sativa), που καλλιεργείται πρόσφατα στην Ελλάδα και κύρια στην Θεσσαλία για φαρμακευτικούς σκοπούς. Ένα διαθέσιμο όργανο HPLC, που βρίσκεται στο τμήμα, πρόκειται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία για την ανάλυση των φαινολικών συστατικών σε οπωροκηπευτικά προϊόντα για αναλύσεις από το προσωπικό του τμήματος. Συγχρόνως, θα αναπτυχθεί η απαραίτητη μεθοδολογία για την ανάλυση των συστατικών της τοπικά παραγόμενης κάνναβης και την καταλληλότητά της για φαρμακευτική χρήση, ώστε το τμήμα να γίνει σημείο αναφοράς αναλύσεων της κάνναβης. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση του κατάλληλου διαθέσιμου προσωπικού.

Η υπότροφος πρόκειται ακόμα να αναπτύξει συνεργασίες με προσωπικό και φοιτητές του τμήματος σε αντικείμενα που είναι εξειδικευμένη, ήτοι αναλύσεις οπωροκηπευτικών προϊόντων, θερμοκηπιακή καλλιέργεια λαχανικών, και αστική/περιαστική παραγωγή τροφής – δυνατότητες και υπέρ και κατά αυτής.