Ξεκίνησε το έργο Couriers Go Green!

Ξεκίνησε το έργο Couriers Go Green!
Ξεκίνησε το έργο Couriers Go Green!

Ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο. Η κοινοπραξία αποτελείται από επτά εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία.
Στόχος του Couriers Go Green είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού πακέτου για την καθοδήγηση φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών προς τη μετάβαση σε πράσινες υπηρεσίες, συνεισφέροντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Μέσα από το Courier Go Green e-Learning Hub, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο με πληροφορίες, εργαλεία και άλλες πηγές, οι εταιρείες ταχυπαραδόσεων, ταχυδρομείου, κινητικότητας και μεταφορών γενικότερα, θα αποκτήσουν νέες γνώσεις ώστε να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν πράσινες πολιτικές και λειτουργίες.
Συντονιστής του έργου είναι το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

-        Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090418980845
-        Linked In: https://www.linkedin.com/in/couriers-go-green-304888265/
-        Twitter: https://twitter.com/CouriersGoGreen