Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στις 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη θα γίνει η τελετή αναγόρευσης διδάκτορα και  απονομής πτυχίων στους αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών & Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ώρα 9:30:
Αναγόρευση Διδάκτορα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Ώρα 10:00:
Ορκωμοσία αποφοίτων  του  Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ώρα 10:30:
Ορκωμοσία αποφοίτων  του  Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Ώρα 11:30: 
Ορκωμοσία αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Οι ορκωμοσίες  θα πραγματοποιηθούν από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και με τη χρήση  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e-presence.gov.gr. 
Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.