Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Της Σχολής Θετικών Επιστημών
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Της Σχολής Θετικών Επιστημών

Στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη θα γίνει η τελετή αναγόρευσης διδακτόρων και  απονομής πτυχίων στους αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών & Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ώρα 11:00:
Αναγόρευση Διδακτόρων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Ώρα 11:30:
Ορκωμοσία αποφοίτων  του  Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

Ώρα 12:00:
Ορκωμοσία αποφοίτων  του  Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ώρα 12:30: 
Ορκωμοσία αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»

Οι ορκωμοσίες  θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  MS-Teams.
Η ως άνω διαδικασία τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα: «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σεβόμενο όλους τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ταυτόχρονα την ανάγκη ικανοποίησης των αποφοίτων και της σύνδεσης με την κοινωνία, δίνει τη δυνατότητα σε συγγενείς των αποφοίτων να παρακολουθούν τις τελετές απονομής τίτλων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου με live-streaming. Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και αναμετάδοση των εκδηλώσεων με οποιαδήποτε τεχνικά μέσα από τους συμμετέχοντες και τους παρακολουθούντες».