Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Τεχνολογίας

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων  της Σχολής Τεχνολογίας
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Τεχνολογίας

Οι τελετές απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθούν, ως ακολούθως:

Α) Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ορκωμοσία και απονομή διπλωμάτων στους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο (Κτήριο Γ) του Τμήματος στην Καρδίτσα, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:30

Ορκωμοσία αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού:
1.    Ορκωμοσία αποφοίτων του ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο»
2.    Ορκωμοσία αποφοίτων του ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία»

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

 

Β) Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Κτηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:30

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Κτηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 12:15.

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Κτηρίου του Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00.