Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Σας ενημερώνουμε, ότι οι τελετές απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αναγόρευση και Ορκωμοσία διδακτόρων , τελετή ορκωμοσίας και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

και ορκωμοσία και απονομή πτυχίων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, θα πραγματοποιηθεί

στο Αμφιθέατρο του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου στο Βόλο (Γ. Καρτάλη 72 και Ροζού), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 - Ώρα 10:30΄

α) Αναγόρευση και Ορκωμοσία διδακτόρων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 - Ώρα 11:00΄

β) Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Εφαρμοσμένη Οικονομική» Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 - Ώρα 12:00΄

γ) Ορκωμοσίες αποφοίτων των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ως

εξής:

 Ορκωμοσία αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ.: «Επιχειρηματικότητα»

 Ορκωμοσία αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ.: «Λογιστική και Ελεγκτική»

 Ορκωμοσία αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ.: «Οικονομική Φυσική –

Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 - Ώρα 13:00΄δ) Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ομάδα 1η: οι απόφοιτοι των οποίων τα επώνυμά τους ξεκινούν από το γράμμα Αέως και το γράμμα Μ)Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 - Ώρα 14:00΄

ε) Ορκωμοσία αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ομάδα 2η: οι

απόφοιτοι των οποίων τα επώνυμά τους ξεκινούν από το γράμμα Ν έως και το γράμμα Ω)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τελετή ορκωμοσίας και απονομή πτυχίων του Προπτυχιακού Προγράμματος

Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα

πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα,

σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 - Ώρα 10:00 π.μ.

Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τελετή ορκωμοσίας και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους των

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και ορκωμοσία και απονομή πτυχίων

του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης

Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του

ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 - Ώρα 11:00 π.μ.

α) Ορκωμοσίες αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ως εξής:

 Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης»

 Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ»

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 - Ώρα 12:30 μ.μ.

β) Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης

Επιχειρήσεων.