ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετέςορκωμοσίας των προπτυχιακών καιμεταπτυχιακών αποφοίτωντων Τμημάτωντης Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούνμε διαδικτυακή σύνδεση στην πλατφόρμα e-presenceκαι σεlive-streamingσύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

TETAΡTH 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ώρα 18:30   Απόφοιτοι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  Τμήματος  Ιατρικής – Ομάδα Α’ 
Ώρα 20:00   Απόφοιτοι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής – Ομάδα Β’

ΠΕΜΠΤΗ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ώρα 18:30  Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών  Τμήματος Κτηνιατρικής
Ώρα 19:30 Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών  ΤμήματοςΝοσηλευτικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Ώρα 18:30  Απόφοιτοι Προπτυχιακών και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος 
      Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας ( σε κοινή τελετή)

Ώρα 20:00 Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Ιατρικής