Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική: συζήτηση ενδιαφερόντων ασθενών

Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική: συζήτηση ενδιαφερόντων ασθενών
Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική: συζήτηση ενδιαφερόντων ασθενών

Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΠΘ διοργανώνει μηνιαίες σεμιναριακές διαλέξεις με τίτλο «Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική: συζήτηση ενδιαφερόντων ασθενών».

Η επόμενη διάλεξη είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 15:00-16:00 και θα διοργανωθεί με ευθύνη του κ. Παπαγιάννη Δημήτρη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής ΠΘ.
Θέματα
1.    “Βασικές αρχές αναζήτησης βιβλιογραφίας στο PubMed μέσα από  
καθημερινά κλινικά προβλήματα".
Ομιλήτρια: Κώτσιου Ράνια, Επίκουρος Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2.    “Εισαγωγή στη Βιοστατιστική”.
Ομιλητής: Κατσιούλης Αντώνης Βιοστατιστικός MSc.