Συνέντευξη Καθηγητή ΝΙκολάου Κατσούλα στην εκπομπή O3 της ΕΡΤ3

Συνέντευξη Καθηγητή ΝΙκολάου Κατσούλα στην εκπομπή O3 της ΕΡΤ3
Συνέντευξη Καθηγητή ΝΙκολάου Κατσούλα στην εκπομπή O3 της ΕΡΤ3

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε ο Καθηγητής του Τμήματος  Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  Νικόλαος Κατσούλας στην εκπομπή O3 της ΕΡΤ3 στις 06.04.2021 με θέμα " Καινοτομία στην προστασία φυτών σε θερμοκήπια".
Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την Επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Νικόλαου Κατσούλα έχει σχεδιάσει μια νέα φυτοπροστατευτική λύση φιλική προς το περιβάλλον. Το ερευνητικό έργο με τίτλο AgritexSil στο πλαίσιο του  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020-κωδικός έργου: Τ2ΔΓΕ-0120- υλοποιείται από τον Μάιο του 2018 με στόχο την ανάπτυξη ενός διχτύου καλυμμένο με διοξειδίου του πυριτίου, που είναι γνωστό ότι επιδρά στη θνησιμότητα των εντόμων και τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει ως τώρα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Απόσπασμα της εκπομπής με  ολόκληρη τη συνέντευξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο καναλι YouTube του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος στο link https://www.youtube.com/watch?v=n5VUJXvSa0E