Συνάντηση της iGEM Thessaly 2022 με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη

Συνάντηση της iGEM Thessaly 2022 με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη
Συνάντηση της iGEM Thessaly 2022 με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη

Η iGEM Thessaly 2022 ευχαριστεί τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή Ζήση Μαμούρη για το πραγματικό, έντονο και διαρκές προσωπικό ενδιαφέρον του για το ερευνητικό της έργο, ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η Πρυτανεία στην εξωστρεφή δράση του Πανεπιστημίου μας.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής μαζί μας, την έμπρακτη στήριξη και περαιτέρω προώθηση της δραστηριότητας της iGEM στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον εποικοδομητικό διάλογο, τις προτάσεις και τις παροτρύνσεις του.