Σίτιση Φοιτητών/τριών Παλαιοτέρων Ετών

.
.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των παλαιοτέρων ετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες,       που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης ακ. έτους 2021-2022, να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr) έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε τους φοιτητές/τριες που υπέβαλλαν αίτηση και η αίτησή τους εμφανίζει εκκρεμότητες, να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων.