Σεμινάριο σχετικό με τη Μετα- ανάλυση

Σεμινάριο σχετικό με τη Μετα- ανάλυση
Σεμινάριο σχετικό με τη Μετα- ανάλυση

Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 και ώρες 15:00-18:00 πραγματοποιήθηκε από το Π.Μ.Σ «Επιστήμες Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (Π.Τ.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σεμινάριο σχετικό με τη Μετα- ανάλυση από την Επίκουρη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Παπαδάτου Παστού Μαριέττα. Το σεμινάριο παρακολούθησαν μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες, Υπ. Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ που είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πρόσφατα δεδομένα και σύγχρονα λογισμικά από το χώρο της Μετα -ανάλυσης. 
Σήμερα η επιστημονική γνώση είναι περισσότερη από ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας και με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής επανάστασης ευκολότερα προσβάσιμη. Αυτή ακριβώς η εκρηκτική ανάπτυξη της επιστημονικής βιβλιογραφίας κάνει ολοένα και δυσκολότερο το εγχείρημα των επιστημόνων να αποκρυσταλλώσουν τη γνώση που μεταφέρουν τα ευρήματα διαφορετικών μελετών, ιδιαίτερα όταν αυτά δεν είναι σύμφωνα μεταξύ τους σχετικά με κεντρικά ζητήματα τόσο θεωρίας όσο και εφαρμογής των καινούργιων γνώσεων. Αυτό καθιστά τη σύνθεση και παρουσίαση πληροφοριών από ευρέως διεσπαρμένες δημοσιεύσεις αναγκαία. Ακριβώς αυτή η ανάγκη εξυπηρετείται από τη μέθοδο της Μετα-ανάλυσης που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο αποκτώντας υποστηρικτές όχι μόνο στην ιατρική και το χώρο των κλινικών μελετών, αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες. Η Μετα- ανάλυση σχετίζεται με την ποσοτική σύνθεση των ευρημάτων διαφορετικών μελετών και το στατιστικό υπολογισμό ενός συνολικού αποτελέσματος και μπορεί να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την προαγωγή της γνώσης και την πρόοδο της επιστήμης.