Ψήφισμα Συγκλήτου - Σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας

Ψήφισμα Συγκλήτου -  Σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας
Ψήφισμα Συγκλήτου - Σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας

Στη σημερινή συνεδρίασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συζήτησε τις πρόσφατες ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας της χώρας περί σύστασης ειδικού Σώματος Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ομόφωνα εκφράζει τις παρακάτω θέσεις:
Τα Πανεπιστήμια δεν είναι χώροι ανομίας, όπως συχνά επιχειρείται να χαρακτηριστούν, το δε υπάρχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές για να αντιμετωπισθούν οι όποιες περιπτώσεις παραβατικότητας ανακύπτουν. Η σωστή και άμεση εφαρμογή στην πράξη του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια εντός των Πανεπιστημίων.
Τα Πανεπιστήμια επιτελούν σήμερα εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και εδραιώνουν διαρκώς τη θέση τους στον διεθνή χώρο συμβάλλοντας παράλληλα στην αναπτυξιακή δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Την ίδια στιγμή πλήττονται από έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη ούτε καν στα επίπεδα της περιόδου πριν την δημοσιονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Η χρηματοδοτική υποστήριξη της Πολιτείας προς τα Πανεπιστήμια σήμερα είναι ανάγκη να αφορά κατά προτεραιότητα στην θεραπεία των αναγκών ενίσχυσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας.
Τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου, αποφασίζουν με τα συλλογικά τους όργανα για θέματα που άπτονται της λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένων των μορφών φύλαξης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Η ελεγχόμενη πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις πρέπει να αφορά ειδικούς χώρους (πχ. Εργαστήρια, Κλινικές, Βιβλιοθήκες κτλ), να μην παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή λειτουργία και τη διακίνηση ιδεών, ούτε να αλλοιώνει το ιστορικό δημόσιο χαρακτήρα τους και τη διασύνδεση πανεπιστημίου και κοινωνίας.
Τα μέλη της Συγκλήτου συμφώνησαν ότι η προτεινόμενη σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν συμβάλλει στην εμπέδωση της ασφάλειας στους χώρους του Πανεπιστημίου και δε θα διασφαλίσει περαιτέρω την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος.
Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ομόφωνα αντιτίθεται στη σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας και καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να επανεξετάσει το ζήτημα και να μην προχωρήσει στη σχετική νομοθετική ρύθμιση.