Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics"

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Διοίκηση   Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics"
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics"

Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (ΔΕΑL) περιλαμβάνει το σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην προμήθεια, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων από την πηγή των πρώτων υλών στην κατανάλωση με στόχο τον συγχρονισμό της προσφοράς και της ζήτησης και τη δημιουργία καθαρής αξίας.