Πρόσκληση σε διεξαγωγή κλήρωσης

Πρόσκληση σε διεξαγωγή κλήρωσης
Πρόσκληση σε διεξαγωγή κλήρωσης

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στη διεξαγωγή κλήρωσης, σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συν.280}10-10-2022) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία θα διενεργηθεί διά ζώσης, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.30π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΛΚΕ, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Οδός Γιαννιτσών και Λαχανά, με σκοπό την ανάδειξη της 4ης επιλεγείσας πρότασης, καθώς και των επιλαχουσών προτάσεων, σε συνέχεια της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό».