ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σε μορφή pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

(σε μορφή word)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σε μορφή pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

(σε μορφή word)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σε μορφή pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

(σε μορφή word)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σε μορφή pdf)

Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Κοσμήτορα/ρος της Σχολής Τεχνολογίας

(σε μορφή word)