Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

«Εφαρμοσμένη Πληροφορική» 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://api-msc.e-ce.uth.gr/, από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 7η Ιουλίου 2023.
Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.e-ce.uth.gr/api-msc-application-fall-2023-2024/
 

«Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://smartgrids-msc.e-ce.uth.gr, από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 7η Ιουλίου 2023.»
Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.e-ce.uth.gr/smartgrids-msc-application-fall-2023-2024/

 

«Επιστήμη και Τεχνολογία ΗΜΜΥ»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://ece-msc.e-ce.uth.gr, από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 7η Ιουλίου 2023.»
Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.e-ce.uth.gr/ece-msc-application-fall-2023-2024/