Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας"
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργεια» (Smart Grid Energy Systems), για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 

Περισσότερες πληροφορίες