Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ "Επιχειρηματικότητα"

  • ΔΠΜΣ "Επιχειρηματικότητα" - Αφίσσα
    ΔΠΜΣ "Επιχειρηματικότητα" - Αφίσσα
  • ΔΠΜΣ "Επιχειρηματικότητα" - Φυλλάδιο
    ΔΠΜΣ "Επιχειρηματικότητα" - Φυλλάδιο

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες...