ΠΡΟΣΒΑΣΗ: ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΈΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συχνά καλούμαστε να επικοινωνήσουμε και να εξυπηρετήσουμε φοιτήτριες, φοιτητές και γενικώς άτομα με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά την αλληλεπίδρασή μας μπορεί να νιώθουμε αμηχανία, να μην γνωρίζουμε πώς να εκφραστούμε και πώς να συμπεριφερθούμε.
Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις ανάγκες, η ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ένα σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας MS Teams με θέμα «Αρχές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Απριλίου και ώρα 10 π.μ.
Το συγκεκριμένο webinar απευθύνεται στο προσωπικό της βιβλιοθήκης ή των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πχ. γραμματείες, φοιτητική μέριμνα, γραφείο διασύνδεσης), το οποίο αλληλεπιδρά με φοιτήτριες και φοιτητές με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το webinar, παρακαλώ, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCxi3nOq-CQzvk-ZaTupaYCvZq1R…
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 24210 74345 και 74338 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση prosvasi [at] uth [dot] gr .
Η επιστημονική υπεύθυνη της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Μάγδα Νικολαραΐζη
Αν. Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Αγωγής Κωφών
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας