Προκήρυξη ΠΜΣ "Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων"

Προκήρυξη ΠΜΣ "Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων"
Προκήρυξη ΠΜΣ "Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων"

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.