ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ Β’ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ  	 Β’  ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ Β’ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή απονομής πτυχίων στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος  Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου στο «Β’ Αρχαίο Θέατρο» στην πόλη της Λάρισας.
     Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: ΩΡΑ 20:00

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
•    Χαιρετισμός Πρύτανη, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη
•    Χαιρετισμός Αντιπρυτάνεως, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιωάννας Λαλιώτου
•    Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Ιωάννη Στεφανίδη
•    Χαιρετισμός Προέδρου, Καθηγητή Αθανασίου Γιαννούκα
•    Ανάγνωση του όρκου του Ιπποκράτη από τον πρωτεύσαντα
•    Ανάγνωση του θρησκευτικού όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

•    Απονομή πτυχίων

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή απονομής πτυχίων στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και η καθομολόγηση διδακτόρων των Τμημάτων, Βιοχημείας&Βιοτεχνολογίας, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Φυσικοθεραπείας και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου στο «Κηποθέατρο»Αλκαζάρ στην πόλη της Λάρισας.
    Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ:ΩΡΑ 20:00

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
•    Χαιρετισμός Πρύτανη, Καθηγητή Ζήση Μαμούρη
•    Χαιρετισμός Αντιπρυτάνεως, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιωάννας Λαλιώτου
•    Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Ιωάννη Στεφανίδη

1.    ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Προπτυχιακοί φοιτητές 

•    Χαιρετισμός  Προέδρου, Καθηγητή Δημητρίου Καρπούζα
•    Ανάγνωση του θρησκευτικού όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους φοιτητές
•    Απονομή πτυχίων

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
•    Χαιρετισμός Διευθυντή Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Πειραματικές & Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες», Καθηγητή ΚωνσταντίνουΜατθιόπουλου
•    Χαιρετισμός Διευθυντή Π.Μ.Σ. «Βιοεπιχειρείν», Καθηγητή Δημητρίου Λεωνίδα
•    Ανάγνωση του θρησκευτικού όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους φοιτητές
•    Απονομή πτυχίων

Καθομολόγηση διδακτόρων
•    Απονομή πτυχίωνΑκολουθεί:

2.    ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Προπτυχιακοί φοιτητές

•    Χαιρετισμός  Προέδρου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιωάννας Παπαθανασίου
•    Ανάγνωση του θρησκευτικού όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους φοιτητές
•    Απονομή πτυχίων

    Ακολουθεί: 

3.    ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προπτυχιακοί φοιτητές

•    Χαιρετισμός  Προέδρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Βασιλείου Παπατσίρου
•    Ανάγνωση του θρησκευτικού όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους φοιτητές
•    Απονομή πτυχίων

Καθομολόγηση διδακτόρων
•    Απονομή πτυχίων

Ακολουθεί:

4.    ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές
•    Χαιρετισμός  Διευθύντριας Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», Καθηγήτριας Ελένης Καπρέλη

•    Ανάγνωση του θρησκευτικού όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους φοιτητές
•    Απονομή πτυχίων

Ακολουθεί:

5.    ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

•    Χαιρετισμός  Προέδρου, Καθηγητή Αθανασίου Γιαννούκα
•    Χαιρετισμός Διευθυντή Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», Καθηγητή Μιλτιάδη Ματσάγγα
•    Ανάγνωση του θρησκευτικού όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους φοιτητές
•    Απονομή πτυχίων

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ