Προ-Δημοσίευση για Σύναψη Συμβάσεων Έργου

Προ-Δημοσίευση για Σύναψη Συμβάσεων Έργου
Προ-Δημοσίευση για Σύναψη Συμβάσεων Έργου

Το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Γεωπόνους με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με την Εντομολογία ή/και τη Φυτοπροστασία ή/και τη Βιολογία για εργασίες που σχετίζονται με πειράματα εργαστηρίου αλλά και εργασίες στην ύπαιθρο που αφορούν έντομα εισβολείς.
Στην παρούσα φάση το Εργαστήριο καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους (ανεπίσημα / χωρίς κατάθεση φακέλου) για τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα αποστέλλοντας ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα και ένα βιογραφικό στο email: kzarp [at] uth [dot] gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κ. Ζάρπα Κωνσταντίνο στο τηλ. 24210 93284.
Διευκρινιστική σημείωση: Το παραπάνω μήνυμα αποτελεί ανεπίσημη προ-δημοσίευση για την επικείμενη ανάρτηση των προκηρύξεων (σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων έργου) και αφορά μόνο στην έγκαιρη ενημέρωση πιθανών επιστημονικών συνεργατών. Η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον ΕΥ δεν θα αποτελεί υποβολή φακέλου, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα και η ‘μη αποστολή’ δεν αποκλείει υποψήφιους. Μελλοντικά, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν κανονικά τη διαδικασία υποβολής επίσημης αίτησης/ φακέλου όπως αυτή θα ορίζεται από τις σχετικές προκηρύξεις, όταν αυτές δημοσιοποιηθούν.