ΠΜΣ στην "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ"

ΠΜΣ στην "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ"
ΠΜΣ στην "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ"

Προκήρυξη

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering)

Υποβολή αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2024 - 2025 από 3 Ιουνίου έως και την 12η Ιουλίου 2024

Απευθύνεται σε Απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων:

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

- Πτυχιούχοι Θετικής Κατεύθυνσης

- Κατ’ εξαίρεση Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Αναλυτικά η προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://ece-msc.e-ce.uth.gr/