ΠΜΣ στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

ΠΜΣ στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"
ΠΜΣ στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Προκήρυξη

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Υποβολή Αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2024 - 2025 από 3 Ιουνίου έως και την 12η Ιουλίου 2024

Απευθύνεται σε:

- Πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.

- Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναλυτικά η προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://api-msc.e-ce.uth.gr/