ΠΜΣ στα "Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας"

ΠΜΣ στα "Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας"
ΠΜΣ στα "Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Προκήρυξη

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Υποβολή αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2024 - 2025 από 3 Ιουνίου έως και την 12η Ιουλίου 2024

Απευθύνεται σε:

- Διπλωματούχους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών

- Πτυχιούχους Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

- Πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής

Αναλυτικά η προκήρυξη στον σύνδεσμο: https://smartgrids-msc.e-ce.uth.gr/