Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων
Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας», παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική πρόσκληση και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://smartgrids-msc.e-ce.uth.gr