Παρουσίαση έργου υποψηφίων διδακτόρων Αρχαιολογίας

Παρουσίαση έργου υποψηφίων διδακτόρων Αρχαιολογίας
Παρουσίαση έργου υποψηφίων διδακτόρων Αρχαιολογίας

Παρουσίαση έργου υποψηφίων διδακτόρων Αρχαιολογίας

  • Παρουσίαση έργου υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Αρχαιολογίας
  • 29/05/2024 και ώρα 17:00
  • αμφ. Σαράτση

Πρόγραμμα

17.00 -17.15  Δημήτρης Παπαδημητρίου (I. Τουρναβίτου): Αναζητώντας την Κεντρική Εξουσία στην Μυκηναϊκή Θρησκεία. Η απούσα Ελίτ

17.15-17.30  Νιάρου Μαρία (Δ. Παλαιοθόδωρος): Οι κοινωνικές και οικονομικές ερμηνείες της ἐν οἴκῳ κεραμικής της Αμβρακίας κατά την αρχαϊκή-πρώιμη κλασική περίοδο

17.30-17.45 Αργυρόπουλος Βασίλης (Δ. Παλαιοθόδωρος): Ταφικές Πρακτικές και Κοινωνικές Ταυτότητες στην δυτική Αχαΐα στους κλασικούς χρόνους

17.45-18.00 Μαργαρίτα Μεντάκη (Ι. Λεβέντη): Τεχνοτροπικά ρεύματα και πολιτικά συμφραζόμενα στην Αθήνα του ύστερου 5ου αι. π.Χ.

18.00-18.15 Ελένη Χατζηνικολάου (Α. Μαζαράκης Αινιάν): Αρχαϊκά νοικοκυριά και οικιακές δραστηριότητες: Ανιχνεύοντας τη χρήση των χώρων του οίκου μέσω της ανάλυσης κατανομής της σκευής του

18.15 -18.30 Εύα Κολοφωτιά (Α. Μαζαράκης Aινιάν): Το ιερό της Δήμητρας και Κόρης στην Κύθνο: Ο τεχνητός φωτισμός

18.30-18.45 Συζήτηση

18.45 -19.15 Διάλειμμα

19.15-19.30 Holly Balicki (Α. Μαζαράκης Αινιάν): Crafting and Consuming SOS Amphorae: Technology and Non-Verbal Transmission Concerning Makers and Consumers

19.30-19.45 Ελένη Ευαγγέλου (Ι. Βαραλής): Ο ποιητής και ο πρωτοστράτωρ. Μανουήλ Φιλής και Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης

19.45-20.00 Βάσω Χατζηχρήστου (I. Βαραλής): Επιτραπέζια κεραμική και μαγειρικά σκεύη του Κάστρου της Βελίκας

20.00-20.15 Κωνσταντίνος Δολμάς (Ι. Βαραλής): Οι λειψανοθήκες του μέσου και του ύστερου Βυζαντίου: η περίπτωση των εικόνων-λειψανοθηκών

20.15-20.30 Φιλίππoς Βλαχούλης  (Ι. Βαραλής): Τα κιονόκρανα του καθολικού της μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς

20.30-20.45 Αργύρη Ξανθή (Γ. Κουτσουφλάκης): Τα αρχαία, μεσαιωνικά και νεότερα ναυάγια της Κάσου. Μία πρώτη αποτίμηση

20.45-21.00 Συζήτηση