Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της διαδικτυακής τελετής απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθεί από την Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής και με τη χρήση εγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, ως εξής:

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 11:00΄
                         
Αναγόρευση Διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 11:30΄

Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.  

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 12:00΄

Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 17:30΄
                         
Αναγόρευση Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 18:00΄

Ορκωμοσίες αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης:

1.    Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης». 

2.    Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». 

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 18:30΄

Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 11:00΄
                         
Αναγόρευση Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 11:30΄
                         
Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 12:00΄

Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 11:00΄
                         
Αναγόρευση Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 11:30΄

Ορκωμοσίες αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής:

1. Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή».  

2. Ορκωμοσία αποφοίτων του Π.Μ.Σ.: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και  Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία».

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 - Ώρα 12:00΄

Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.