Ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΜΣ - MSc «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ»

Ορκωμοσία αποφοίτων ΠΜΣ - MSc «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ»
Ορκωμοσία αποφοίτων ΠΜΣ - MSc «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ»

Την Τρίτη 21-7-2020 και ώρα 15.30, μέσω SKYPE, θα πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως ορκωμοσία των αποφοίτων του ΠΜΣ - MSc «Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων - Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ»

Γραμματεία ΠΜΣ
τηλ. 2410 684387

skype σύνδεσης: vetzasd [at] gmail [dot] com