Ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με εξ αποστάσεως μεθόδους

Ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με εξ αποστάσεως μεθόδους
Ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με εξ αποστάσεως μεθόδους

Παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωμένες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα διεξαγωγής εξ αποστάσεως μαθημάτων - εξετάσεων. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο teledu [at] uth.gr (teledu[at]uth[dot]gr)

Παρακαλούμε, να παρακολουθείτε την παρούσα ανακοίνωση την οποία θα ανανεώνουμε τακτικά με ό,τι νεότερη πληροφορία υπάρχει διαθέσιμη. Επίσης να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Σημειώνεται  ότι σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  γίνει  και  δεν  επιτρέπεται  η  καταγραφή  της εκπαιδευτικής - εξεταστικής διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με κανένα απολύτως τεχνικό τρόπο. Τέτοιες  ενέργειες παραβιάζουν τον  Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων  ΕΕ  679/2016  και  τον  νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

A. Πλαίσιο

  1. Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 

Β.  Διαδικτυακό Σεμινάριο για Διδάσκοντες

  1. Διαδικτυακό σεμινάριο χρήσης των εργαλείων eCLASS, MS-TEAMS, MS-FORMS, MS-STREAM για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως
  2. MS-TEAMS: Σύνδεση και Χρήση

 

Γ. Δοκιμαστικές Εξετάσεις

  1. Δοκιμαστική εξέταση με MS-Forms (Για συμμετοχή απαιτείται να έχετε κάνει μία φορά σύνδεση στο ΔΗΛΟΣ 365 στο https://delos365.grnet.gr/)
  2. Δοκιμαστική εξέταση με eCLASS