Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Ανακοίνωση Απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 302/01-02-2024 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας επηρέασαν χρονικά την εκπαιδευτική διαδικασία του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και το γεγονός ότι οι καταλήψεις δεν έχουν επηρεάσει έως σήμερα ουσιωδώς την υλοποίησή της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να παρέχει τη δυνατότητα στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, να ολοκληρώσουν το διδακτικό και εξεταστικό έργο για το τρέχον εξάμηνο, με κάθε δυνατό τρόπο στην περίπτωση που χρειαστεί, το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που είχε ήδη αποφασισθεί από τη Σύγκλητο πριν την έναρξή του. 

Επίσης, η Σύγκλητος εκφράζει τον προβληματισμό της σε σχέση με τη γενικευμένη χρήση εξ’ αποστάσεως μεθόδων για τη διενέργεια εξετάσεων.