Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»

 • Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»
  Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»
 • Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»
  Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»
 • Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»
  Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»
 • Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»
  Νέες ημερομηνίες: Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη»

Κατόπιν αναβολής της προγραμματισμένης εκδήλωσης της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ανακοινώνονται οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της.
Εν όψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, σας προσκαλούμε στην ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – Δομή Υποστήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Σκοπός-Υπηρεσίες-Υποστήριξη». Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για το ρόλο, τις υπηρεσίες καθώς και τους τρόπους υποστήριξης που παρέχει η υπηρεσία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣστους φοιτητές και στις φοιτήτριες με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων από εσάς, η συνάντηση θα γίνει τρεις φορές. Πιο συγκεκριμένα: 

•    Πέμπτη21Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 – 14:00
•    Δευτέρα25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 – 14:00
•    Τρίτη26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 – 14:00
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Ms – Teams. 
Για να συνδεθείτε στην εκδήλωση μπορείτε να μπείτε στο σύνδεσμοhttps://msteams.link/TN6A ή να σκανάρετε το QR–Codeπου θα βρείτε παρακάτω.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Με εκτίμηση
Η διεπιστημονική ομάδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ