Μνημόνιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής & Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Μνημόνιο Συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Μνημόνιο Συνεργασίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προχώρησαν σε ειδική σύναψη μνημονίου συνεργασίας, με πρωτοβουλία της προέδρου του ΕΟΤ, κας Άντζελας Γκερέκου και του Αναπληρωτή Καθηγητή Θεόδωρου Μεταξά, μέλος του εργαστηρίου και Δ/ντή του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών ‘Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού’.

Η συνεργασία των δύο φορέων, η οποία συντελεί στην άντληση δεδομένων μέσω διεξαγωγής σύγχρονων και αναλυτικών ερευνών και τη διαμόρφωση κατάλληλων δράσεων προώθησης του ελληνικού τουρισμού, αναμένεται να είναι αμοιβαία ωφέλιμη, συμβάλλοντας στην προβολή της χώρας και στον εμπλουτισμό της εμπειρίας που αποκομίζει ο επισκέπτης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ως ο καθ΄ ύλην αρμόδιος φορέας για την προβολή και προώθηση του ελληνικού τουρισμού, εγχώρια και διεθνώς, υλοποιεί την τουριστική πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του, αναπτύσσοντας δράσεις για την ενίσχυση της εικόνας της χώρας διεθνώς. Η ανάγκη για μια ουσιαστική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσέγγιση στην τουριστική ανάπτυξη, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσα από την έρευνα και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων αναπτυξιακών πολιτικών και η ενίσχυση της διαδικασίας εξωστρέφειας και της σύναψης εθνικών και διεθνών συνεργασιών, τόσο του ΠΘ όσο και του ΤΟΕ αλλά και του εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού, επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για τη σύναψη του μνημονίου.

(Βίντεο συνέντευξης τύπου: https://streamer.uth.gr:8888/vidstore/TempVideos/2020-12-01_UTH_PressConference_TOE-EOT.mp4 )